1 Fashion Jewellery and Fashion Jewellery ComponentsBižuterie a bižuterní polotovary
1.1 Fashion JewelleryBižuterie
1.1.1 Metal Fashion JewelleryKovová bižuterie
1.1.2 Glass Fashion JewellerySkleněná bižuterie
1.1.3 Fashion Jewellery from Other MaterialsBižuterie z ostatních materiálů
1.1.4 Exclusive Fashion JewelleryExkluzivní bižuterie
1.1.5 RosariesRůžence
  
1.2 Fashion Jewellery ComponentsBižuterní polotovary
1.2.1 Glass BeadsSkleněné perle
1.2.2 Seed BeadsSkleněné perličky
1.2.3 Machine Cut and Polished Fashion Jewellery StonesStrojně broušené a leštěné bižuterní kameny
1.2.4 Special StonesSpeciální kameny
1.2.5 Metal PartsKovodíly
1.2.6 TrimmingsBorty
  
2 Light Fittings, Chandelier Trimmings, Lighting glassSvítidla, lustrové ověsy, osvětlovací sklo
2.1 Light FittingsSvítidla
2.2 Chandelier TrimmingsLustrové ověsy
2.3 Lighting glassOsvětlovací sklo
  
3 Coins and MedalsMince a medaile
  
4 Gold and Jewellery ArticlesZlatnické a šperkařské předměty
4.1 Gold ArticlesZlatnické předměty
4.2 Silver ArticlesStříbrné předměty
4.3 Garnet JewelleryGranátová bižuterie
  
5 Other Articles of Jewellery IndustryOstatní výrobky bižuterního průmyslu
5.1 Cut Crystal FigurinesBroušené křišťálové figurky
5.2 Gift and Souvenir ItemsDárkové předměty
5.3 ButtonsKnoflíky
5.4 Christmas Tree OrnamentsVánoční ozdoby
5.5 Artificial FlowersUmělé květiny
5.6 Further ArticlesDalší výrobky
  
6 Flat and Architectural GlassPloché a stavební sklo
6.1 Clear Float GlassSklo ploché plavené čiré
6.2 Patterned GlassSklo lité válcované ornamentní
6.3 Wired GlassSklo lité válcované s drátěnou vložkou
6.4 Safety Toughened GlassSklo bezpečnostní tvrzené
6.5 Safety Laminated GlassSklo bezpečnostní vrstvené
6.6 Safety Laminated Bullet-Proof GlassSklo bezpečnostní vrstvené neprůstřelné
6.7 Double Insulating GlassIzolační dvojskla
6.8 Double Insulating Glass with Reinforced Thermal InsulationIzolační dvojskla se zesílenou tepelnou izolací
6.9 MirrorsZrcadla
6.10 Curved GlassSklo ohýbané
6.11 Absorbing Glass (Coloured in mass)Sklo absorbční
6.12 Transparent Reflective GlassSklo transparentní reflexní
6.13 Reflective GlassSklo reflexní
6.14 Transparent Glass with Low EmissivitySklo transparentní s nízkou hodnotou emisivity
6.15 Multifunctional GlassMultifunkční sklo
6.16 Enamelled GlassSkla smaltovaná
6.17 Silkscreen-printed GlassSkla s potiskem
6.18 Opaque GlassSklo opakní
6.19 Glass with Increased Fire ResistanceSklo se zvýšenou požární odolností
6.20 Glass BlocksSkleněné stavební tvárnice
  
7 Container GlassObalové sklo
7.1 Bottles for the Food, Pharmaceutical and Chemical IndustryLahve pro potravinářský farmaceutický a chemický průmysl
7.2 Preserve for the Food, Pharmaceutical and Chemical IndustryKonzervové sklo pro potravinářský farmaceutický a chemický průmysl
7.3 Small container glassDrobné obalové sklo
  
8 Glass Fibres and Products Made ofSkleněná vlákna a výrobky z nich
8.1 YarnsPříze
8.2 RovingsRoving
8.3 ReinforcementVýztuhy
8.4 MatsRohože
8.5 MeshfabricsMřížky
8.6 Technical meshfabricsTechnické tkaniny
8.7 VliesVlies
  
9 Ceramic FibresKeramická vlákna
9.1 Refractory Ceramic FibresŽárovzdorná keramická vlákna
9.2 Products Made of Refracory FibresVýrobky z žárovzdorných vláken
  
10 Houshold GlassDomácenské sklo
10.1 Lead Crystal 24 % PbOOlovnatý křišťál 24 % PbO
10.1.1 Hand Made Drinking Glass Plain and CutNápojové sklo foukané ruční hladké broušené
10.1.2 Hand Made Gift Ware Plain and CutDárkové předměty foukané hladké a broušené
10.1.3 Machine Blown Drinking Glass Plain and CutNápojové sklo strojně vyráběné hladké a broušené
10.1.4 Machine Blown Gift Ware Plain and CutDárkové sklo strojně foukané hladké a broušené
10.1.5 Pressed Lead CrystalLisovaný olovnatý křišťál
  
10.2 Sodalime Glass and Crystal GlassSodnodraselné sklo a cristalin
10.2.1 Hand Made Drinking Glass Plain and DecoratedNápojové sklo hladké a dekorované, ruční
10.2.2 Hand Made Gift Ware Plain and DecoratedDárkové předměty hladké a dekorované, ruční
10.2.3 Machine Blown Drinking Glass Plain and DecoratedStrojně foukané nápojové sklo hladké a dekorované
10.2.4 Machine Blown Gift Ware Plain and DecoratedStrojně foukané dárkové předměty hladké a dekorované
10.2.5 Pressed GlassLisované sklo
10.2.6 Freeformed GlassHutní sklo
  
10.3 Borosilicate GlassBorosilikátové sklo
10.3.1 Heat Resistant GlassVarné domácenské sklo
  
10.4 Art GlassUmělecké sklo
  
11 Other GlassOstatní sklo
11.1 Technical GlassTechnické sklo
11.2 Laboratory GlassLaboratorní sklo
11.3 Optical GlassOptické sklo
11.4 VitrailVitráže
11.5 Replica of Historical GlassKopie historického skla
11.6 Other ArticlesDalší výrobky
  
12 Utility chinaUžitkový porcelán
12.1 Household chinaDomácenský porcelán
12.2 Decorative chinaOzdobný porcelán
12.3 Figural chinaFigurální porcelán
  
13 Utility ceramicsUžitková keramika
13.1 Household, decorated and figurative ceramics installationKeramika užitková, figurální, ozdobná
13.2 Earthenware slabs and tile stove productsKeramické kachle
13.3 Pottery productsVýrobky hrnčířské
  
14 Technical ceramics and chinaTechnická keramika a porcelán
14.1 Electrotechnical ceramics and chinaElektrotechnická keramika a porcelán
14.2 Laboratory ceramics and chinaLaboratorní keramika a porcelán
14.3 Other technical ceramics and china Ostatní technická keramika a porcelán
  
15 Shaped refractory materials Tvarové žárovzdorné materiály
15.1 Firebricks (up to 45% Al2O3) Šamotové tvarovky
15.1.1 Common firebricks Obyčejný šamot
15.1.2 Lightweight firebricks Lehčený šamot
15.1.3 Cordierite firebricks Kordieritový šamot
  
15.2 High-alumina (from 53% Al2O3)Vysoce hlinitý šamot (od 53% Al2O3)
15.3 Silica dense and lightweightDinas hutný a lehčený
  
15.4 Other materialsJiné materiály
15.4.1 Fused materialsTavené materiály
15.4.2 Ceramic filtresKeramické filtry
15.4.3 SiC-Kiln FurnitureSiC-pálicí pomůcky
15.4.4 Chimney tubesKomínové vložky
15.4.5 Graphite-fireclay shapes and cruciblesGrafitošamotové tvarovky a kelímky
15.4.6 Rollers for roller-hearth kilnsVálečky pro "rolnové" pece
15.4.7 Bricks for storage heatersAkumulační tvarovky
15.4.8 Steatit shapesSteatitové tvarovky
15.4.9 Magnesite shapesMagnezitové tvarovky
  
16 Unshaped refractory materialsNetvarové žárovzdorné materiály
16.1 Mortars (fireclay, acid)Malty
16.2 Mastics (fireclay, acid)Tmely
16.3 Ramming masses (fireclay, acid)Dusací hmoty
16.4 Fireclay grogsŠamotová ostřiva
16.5 Cordierite grogsKordieritová ostřiva
16.6 Coating materialsNátěrové hmoty
  
16.7 CastablesŽárobetony
16.7.1 Densehutné
16.7.2 lightweightlehčené
16.7.3 Low Cement castabless nízkým obsahem cementu
16.7.4 Ultralow cement castabless velmi nízkým obsahem cementu
16.7.5 No cement castablesbez cementu
16.7.6 Self-flowingsamotekoucí
16.7.7 Gunning mixestorkretovací směsi
16.7.8 Carbon-containing masses for metallurgyuhlíkaté hmoty pro hutnictví
  
17 Sanitary WareZdravotní keramika
  
18 TilesObkladové materiály
18.1 Wall tilesObkládačky
18.1.1 Wall tiles porousObkládačky pórovinové
18.1.2 Wall tiles denseObkládačky hutné
  
18.2 Floor tilesDlaždice
18.2.1 Floor tiles dense unglazedDlaždice hutné neglazované
18.2.2 Floor tiles glazedDlaždice glazované
18.2.3 Floor tiles sintered unglazedDlaždice slinuté neglazované
18.2.4 Floor tiles sintered glazedDlaždice slinuté glazované
  
19 Stoneware productsKameninové výrobky
19.1 Stoneware pipes and fittingsKanalizační kamenina
19.2 Chemical stonewareChemická kamenina
19.3 Stoneware rooftilesKameninová krytina
19.4 Garden ceramicsZahradní keramika
19.5 Other stoneware productsOstatní kameninové výrobky
  
20 Frits and glazesFrity a glazury
20.1 FritsFrity
20.2 GlazesGlazury
20.3 Ceramic pigments and coloursKeramické barvítka a barvy
20.4 Rare metals preparativesPreparáty drahých kovů
  
21 Other productsOstatní výrobky
21.1 Plaster and mortar mixesOmítkové a maltové směsi
21.2 Paint coatingsMalířské nátěry
21.3 Adhesives and masticsLepidla a tmely
21.4 Filtration KieselguhrFiltrační křemelina
21.5 Burned Kieselguhr crushesPálené křemelinové drtě
  
22 Ceramic raw materialsKeramické suroviny
22.1 Clays, claystonesJíly, jílovce
22.1.1 Refractory claysŽáruvzdorné jíly
22.1.2 Stoneware claysKameninové jíly
22.1.3 Other claysOstatní jíly
  
22.2 Washed Kaolins (WK)Plavené kaoliny (PK)
22.2.1 WK for CeramicsPK keramické
22.2.2 WK for paper industryPK papírenské
22.2.3 Other WKPK ostatní
  
22.3 BentonitesBentonity
  
22.4 SandsPísky
22.4.1 Foundry sandsSlévárenské písky
22.4.2 Glass sandsSklářské písky
22.4.3 Building sandsStavební písky (včetně štěrkopísků)
22.4.4 Other sandsOstatní písky
  
22.5 Clay Slates (burned)Lupky (pálené)
22.6 FeldsparsŽivce
22.7 PhonolitesFonolity (znělce)
22.8 QuartzitesKřemence
22.9 QuartzKřemen
  
23 Machinery and Equipment for Glass and Ceramic IndustryStroje a zařízení pro sklářský a keramický průmysl
23.1 MachineryStrojně technologická zařízení
23.2 FurnacesPecní agregáty
23.3 MouldsFormy
23.4 Testing Zkušebnictví
23.5 ServicesSlužby
  
24 Business companiesObchodní organizace
  
25 Research and Development, EducationVýzkumná a vývojová pracoviště, odborné školy
25.1 Research and Development WorkplacesVýzkumná a vývojová pracoviště
25.2 Specialized SchoolsOdborné školy
25.3 Consultancy ServicesPoradenské služby