Export Directory of the Fashion Jewellery, Glass, China and Ceramic Industries
of the Czech Republic

Na tvorbě Adresáře spolupracují Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR www.askpcr.cz, Silikátový svaz www.silis.cz a Svaz výrobců bižuterie www.svbi.cz. Spolupráce vyplývá ze zaměření členů jmenovaných sdružení, neboť tato zaměření se prolínají a společné jsou i základní technologie výroby, tj. tavení skla a zpracování keramické hmoty.

Průmysl bižuterie, skla, porcelánu a keramiky je tradičně silně proexportně orientovaný a je známý svojí kvalitou i vysokou estetickou úrovní. Jeho výrobky jsou, a to bez nadsázky, známy po celém světě. Rozvoj průmyslu závisí také na dodávkách kvalitních surovin, zařízení pro výrobu a v neposlední řadě dostatku vzdělaných pracovníků. Všechny jmenované obory činnosti mají v Adresáři své místo.

Sestavení a průběžné doplňování Adresáře by mělo dát ucelenou informaci o jmenovaném průmyslu i navazujících oborech pro zahraniční zájemce. Mělo by přispět k propagaci výrobků a podniků průmyslu bižuterie, skla, porcelánu a keramiky, odborných škol na všech úrovních vzdělávání, servisních organizací, výrobců strojů a zařízení a dodavatelů surovin.

METODIKA ADRESÁŘE

1. USPOŘÁDÁNÍ

 1. Programy jsou vytvořeny v třídění podle hlavních výrobních skupin, případně podle výrobků a výrobců s využitím možností, které tato média poskytují, včetně násobně většího množství dat, než v tištěné formě.
 2. Internetová prezentace nad to umožňuje odkaz na stránky zúčastněných podniků.

2. FORMA

  Adresář je v angličtině - za texty zodpovídají zúčastněné společnosti, Internetové stránky obsahují:

 • název a logo, adresa, kontakty (telefon, fax, e-mail, internet),
 • počet pracovníků k 31. 12. 2006, tržby a export za rok 2006 ( USD ),
 • základní podnikatelská orientace,
 • rozšířené informace o nabídce příslušného podniku,
 • odkazy na internetové stránky zúčastněných podniků.
 • fotografie

3. OBORY PRO ZAŘAZENÍ DO ADRESÁŘE

 • bižuterie a bižuterní polotovary, osvětlovací sklo a svítidla, mince a medaile
 • ploché sklo, obalové sklo, skleněná a minerální vlákna a výrobky z nich, technické sklo a užitkové sklo
 • užitkový a technický porcelán, užitková keramika, zdravotnická keramika, plošné keramické výrobky, žárovzdorné výrobky
 • suroviny a hmoty
 • nátěrové hmoty, lepidla, tmely
 • glazury
 • stroje a zařízení pro sklářský a keramický průmysl
 • obchodní organizace
 • služby, výzkumná vývojová pracoviště, školy

4. CENY

 • pro člena Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Svazu výrobců bižuterie a Silikátového svazu na 1 200 Kč
 • pro nečlena zmíněných organizací 2 500 Kč
 • Cena zahrnuje základní informace o firmě, rozšířené informace o firmě ( max. 1 500 znaků ) a 5 obrázků celkem.
 • Cena každého obrázku nad stanovený počet 5 do maximálního počtu 10 je 150 Kč za obrázek.
 • Odborné školy na všech úrovních vzdělávání a Muzeum skla a bižuterie za uvedení v Adresáři neplatí.

JAK POSTUPOVAT PRO ZAŘAZENÍ DO ADRESÁŘE:

 • Stáhněte si přihlašovací formulář:

  klikněte pravým
  tlačítkem myši na odkaz FORMULÁŘ a zadejte
  "Uložit cíl jako:". Uložte si formulář např. do složky
  Dokumenty, otevřete ho a vyplňte. Při vyplňování
  formuláře postupujte podle POKYNŮ, které si můžete
  stáhnout na svůj počítač stejným způsobem

 • Pro zařazení vašich výrobků a služeb použijte SLOVNÍK

 • Odešlete formulář e-mailem na adresu ED@cz-export.com
  K e-mailu přiložte fotografie (max. 10) ve formátu JPG a logo.

Ing. Magda Purkrábková, tajemnice, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Ing. Karel Pavlík, tajemník, Silikátový svaz
JUDr. Jaromír Adam, tajemník, Svaz výrobců bižuterie