Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o.

Škroupova 957
501 01  Hradec Králové
Czech Republic

Ltd.
26033585
Products and services:
Testing
Consultancy Services

Phone
Executive Director Ing.Josef Míka Chemical Laboratory Physical Laboratory Switch-board
+420 495 213 452 +420 495 213 567 +420 495 218 180 +420 495 215 610


E-mail
Information Certification Body Chemical Laboratory Physical Laboratory
su@skl-ustav.cz co@skl-ustav.cz chl@skl-ustav.cz fl@skl-ustav.cz


Fax Web Site
+420 495 220 891 http://www.skl-ustav.cz